Bartosz Maria Chmielewski

Bartosz Maria Chmielewski urodził się w Warszawie w 1983 roku.
O swoich korzeniach mówi: wywodzę się z rodziny informatyków
i techników, więc trochę mnie wywiało...

CZYTAJ

ART next to FASHION

Wystawa zbiorowa w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, którą można oglądać w terminie 15.04-15.05.2016

Sztuka z żuka

Zapraszam do Galeria Dubiel Al. Waszyngtona 24 / Warszawa. 4-19 grudnia 2014.

BITE ME

Hiszpania / Barcelona - La Basilica Galeria 09.01.14 - 04.02.14